Preview Mode Links will not work in preview mode

greppaUX är podden om UX och bibliotek. Vi som står bakom podden är Karin Ljungklint, Kristin Olofsson och Sofia Toivonen - två UX:are och en producent på Chalmers bibliotek och Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Följ oss gärna på Instagram för att hänga med på hela vår poddresa! 

/ Karin, Kristin och Sofia

 

Oct 17, 2019

Del 2 (av 3) i vår serie om Design Thinking. 

Eleonor Grenholm tar ett grepp om om Design thinking for libraries och projektet Digitalt först, ett nationellt kompetenslyft för bibliotekspersonal.

Jon Fällström målar bilden av hur han, och hans kollegor vid Umeå stadsbibliotek, tog sig an den inte helt enkla uppgiften att på ett roligt och inspirerande vis stärka människors digitala självkänsla. Som en del av projektet Mer för fler, och med en stor portion ödmjukhet och kreativitet, upptäckte de hur mycket känslorna styr när man ska hitta en väg in i IT-gemenskapen.


Länkar:
Innovationsguiden. Digitalt först. Design thinking för bibliotek. Mer för fler - digital delaktighet i Umeå. Samir Badran på bibliotek.

Eleonor Grenholm: Samordnare för de regionala biblioteksverksamheterna vid satsningen Digitalt först med användaren i fokus

Jon Fällström: IKT-pedagog vid Umeå stadsbibliotek

Metoder: Design Thinking. Design Thinking for Libraries

Samtalsledare: Karin Ljungklint och Kristin Olofsson

Producent: Sofia Toivonen

Ljudtekniker: Magnus Axelsson