Preview Mode Links will not work in preview mode

greppaUX är podden om UX och bibliotek. 31 avsnitt som spelades in under åren 2019-2020. Vi som står bakom podden är Karin Ljungklint, Kristin Olofsson och Sofia Toivonen - två UX:are och en producent på Chalmers bibliotek och Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Instagramkontot greppaUX beskriver vår poddresa från start till paus och där fortsätter vi att tipsa, inspireras och förfasas över ux-frågor även efter vi har gjort en poddpaus.

/ Karin, Kristin och Sofia

 

Apr 11, 2019

Under mars 2019 hyrde SSB in UX-konsulten Andy Priestner för att hålla i ett program där personalen skulle arbeta fokuserat och användardrivet med något förändringsarbete och samtidigt lära sig UX-metoder.

Victor Alfson, som i vanliga fall jobbar på Blackebergs bibliotek i Stockholm, berättar om hur det var att vara en av deltagare i UX-programmet. Vi får höra om processen, hur det vara att omsätta den hemma på sitt eget bibliotek, hur man prototypar och testar VR-upplevelse och inte minst - hur man kan flexa sina kreativa muskler.

 Victor Alfson: Bibliotekarie Stockholms stadsbibliotek, Blackebergs bibliotek.

Metoder: Kognitiv kartläggning. Touchstone Tour. Affinity mapping/klustring av data. Idégenerering med Crazy eight och 6-8-5. Prototypa. Iterera.

Samtalsledare: Karin Ljungklint och Kristin Olofsson

Producent: Sofia Toivonen

Ljudtekniker: Magnus Axelsson