Preview Mode Links will not work in preview mode

greppaUX är podden om UX och bibliotek. 31 avsnitt som spelades in under åren 2019-2020. Vi som står bakom podden är Karin Ljungklint, Kristin Olofsson och Sofia Toivonen - två UX:are och en producent på Chalmers bibliotek och Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Instagramkontot greppaUX beskriver vår poddresa från start till paus och där fortsätter vi att tipsa, inspireras och förfasas över ux-frågor även efter vi har gjort en poddpaus.

/ Karin, Kristin och Sofia

 

Mar 7, 2019

Vi gästas av Ingela Wahlgren, som berättar den smått episka historien om hur hon skuggade en vilsen förstagångsbesökare på Lunds universitetsbibliotek. Ingelas historia visar hur mycket man kan lära sig när man går i en användares fotspår.  

Hela berättelsen finns också att läsa på Ingelas blogg. 

Ingela Wahlgren: Bibliotekarie vid SLU-biblioteket. Arbetar främst med bibliotekets webb och övriga digitala tjänster samt metodstöd för User Experience (UX).

Metoder i detta avsnitt: Touchstone Tour

Samtalsledare: Karin Ljungklint och Kristin Olofsson

Producent: Sofia Toivonen

Studioman: Magnus Axelsson