Preview Mode Links will not work in preview mode

greppaUX är podden om UX och bibliotek. 31 avsnitt som spelades in under åren 2019-2020. Vi som står bakom podden är Karin Ljungklint, Kristin Olofsson och Sofia Toivonen - två UX:are och en producent på Chalmers bibliotek och Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Instagramkontot greppaUX beskriver vår poddresa från start till paus och där fortsätter vi att tipsa, inspireras och förfasas över ux-frågor även efter vi har gjort en poddpaus.

/ Karin, Kristin och Sofia

 

May 28, 2019

I det nionde avsnittet av greppaUX ringer vi upp projektledaren och UX-proffset Sofia Samulesson och pratar Lean UX. Hon ger oss sin syn på en populär metod, som inspirerat många till ett mer lättrörligt utvecklingsarbete.

Vi pratade även om:

  • Hur KIB blev föregångare när det gäller att höja medvetenheten om och genomsyra verksamheten med UX och UX-strategier
  • Vikten av att involvera hela teamet i testandet för att öka förståelsen för användaren
  • Lean UX + SCRUM=Sant!
  • Det fina med att ta fram hypoteser och validera dem mot användare
  • Att vara eller inte vara metodfascist
  • Varför Lean UX är en så bra hjälp när det är dags att prioritera

Sofia Samuelsson: Karolinska institutets bibliotek (KIB). Projektledare och ux-ansvarig i olika utvecklingsprojekt. Har en bakgrund som utvecklare.

Metoder: Lean UX. Hypotesdrivet utvecklingsarbete. Designworkshop.

Samtalsledare: Karin Ljungklint och Kristin Olofsson

Producent: Sofia Toivonen

Ljudtekniker: Magnus Axelsson